GWIAZDKI

GWIAZDKI

Założenia dydaktyczno – wychowawcze

 

 ROK SZKOLNY 2018/2019

wych. Aleksandra Jurczak

MARZEC

04-08.03.2019 ,,Zwierzęta naszych pól i lasów”

– rozpoznaje różne odgłosy dochodzące  z najbliższego otoczenia,

– uczestniczy w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych,

– słucha wyjaśnień niezrozumiałych słów,

– rozwija sprawność całego ciała,

– maluje palcem, pędzlem,

– lepi z plasteliny,

– wycina, wydziera, składa z papieru

 

11-15.03.2019 ,,Marcowa pogoda”

– uczestniczy w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał,

– rozpoznaje dźwięki poznanych instrumentów perkusyjnych,

– reaguje na polecenia słowne,

– nazywa elementy pogody,

– liczy wyodrębnione przedmioty  z wymienianiem liczebników głównych,  w zakresie dostępnym dziecku; dostrzega  role ostatniego liczebnika

 

18-22.03.2019 ,,Wiosenne przebudzenia”

– poznaje znaki nadchodzącej wiosny,

– rozpoznaje przedmioty, rośliny, zwierzęta za pomocą dotyku, smaku, węchu,

– rozwiązuje proste zagadki,

– odpowiada na pytania dotyczące słuchanego utworu,

– obserwuje przyrodę,

 

25-29.03.2019 ,,Wiosenne powroty”

– omawia życie ptaków wiosną,

– opowiada o obrazkach przedstawiających różne sytuacje,

– dostrzega rytm w ciągu ułożonych elementów,

– porównuje przedmioty oraz klasyfikuje je według określonych zasad,

– tworzy konstrukcje przestrzenne według własnego pomysłu,

– śpiewa piosenki o prostej linii melodycznej


LUTY

04-08.02.2019 ,,Muzyka wokół nas”

– śpiewa piosenki o prostej linii melodycznej,

– słucha utworów instrumentalnych,

– uczestniczy w zabawach w kącikach muzycznych,

– poznaje sposoby gry na instrumentach perkusyjnych,

– nazywa przedmioty i ich kolory,

– określa kierunki ruchu: góra, dół

 

11-15.02.2019 ,,Nie jesteśmy sami w kosmosie”

– ogląda książki z ilustracjami przedstawiającymi obiekty nieznane,

– poznaje ciekawostki na temat Ziemi i wszechświecie,

– poznaje przybory potrzebne do obserwacji zjawisk,

– liczy wyodrębnione przedmioty z wymienieniem liczebników głównych,

– układa dowolne kompozycje z klocków w kształcie figur geometrycznych

 

18-22.02.2019 ,,Projekt – BUDOWLE”

– uczestniczy w zabawach konstrukcyjnych,

– wspólnie z rówieśnikami tworzy konstrukcje,

– określa miejsce zamieszkania,

– obserwuje najbliższe otoczenie,

– uczestniczy w zabawach twórczych

 

25.02-01.03.2019 ,,Zwierzęta z dżungli i sawanny”

– poznaje przedstawicieli zwierząt egzotycznych,

– słucha wyjaśnień nieznanych słów,

– rozwija sprawność całego ciała, w tym rąk,

– klasyfikuje i porównuje przedmioty


STYCZEŃ

GRUDZIEŃ

 


LISTOPAD

05-09.11.2018 ,,Mój dom”

 • porusza się rytmicznie przy muzyce
 • wystukuje rytm piosenki
 • śpiewa refren piosenki „Przyjaciel“
 • dobiera obrazki do pary
 • naśladuje dźwięki wydawane przez domowe urządzenia elektryczne
 • rozróżnia podstawowe figury geometryczne (kwadrat, trójkąt, koło)

12-16.11.2018 ,,Moje prawa i obowiązki”

 • przestrzega umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie
 • przestrzega istniejących w grupie zasad
 • nie przeszkadza innym dzieciom w zabawie
 • mówi o własnych potrzebach
 • określa położenie w przestrzeni
 • odpowiada na zadane pytania

19-23.11.2018 ,,Moje zdrowie i bezpieczeństwo”

 • dba o swoją higienę poprzez mycie rąk, prawidłowe mycie zębów po posiłkach, codzienne mycie całego ciała, samodzielne korzystanie z toalety
 • spożywa owoce i warzywa, ogranicza spożywanie słodyczy i chipsów
 • przestrzega określonych zasad korzystania ze sprzętów rekreacyjnych i sportowych
 • uczestniczy w zabawach muzyczno – ruchowych
 • klasyfikuje ze względu na jakość i przynależność

 26-30.11.2018 ,,Jak wyglądał świat przed milionami lat?”

 • poznaje prehistoryczne zwierzęta i rośliny
 • skupia uwagę na przedmiotach i treściach
 • odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • lepi z plasteliny i różnych innych mas plastycznych
 • słucha wyjaśnień niezrozumiałych słów
 • rytmicznie powtarza rymowanki, wiersze, teksty
 • układa przedmioty według poleceń nauczyciela.

—————————————————————-

LISTOPAD

01-05.10.2018 ,,Idzie jesień… przez ogród i sad”

 • Wie, że spożywanie owoców i warzyw jest zdrowe.
 • Je wybrane owoce.
 • Przestrzega podstawowych zasad higieny.
 • Śpiewa refren piosenki.
 • Wykonuje pracę plastyczną według instrukcji.
 • Odpowiada na pytania nauczycieli i dzieci.
 • Uczestniczy we wspólnych zabawach.
 • Poznaje zawody osób dorosłych.

08-12.10.2018 ,,Idzie jesień… do zwierząt”

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych: z elementami czworakowania, biegu, skłonów.
 • Składa obrazek z dwóch (trzech) części.
 • Rozpoznaje wiewiórkę i określa, czym się żywi.
 • Słucha z uwagą czytanego tekstu.
 • Rozpoznaje różne faktury za pomocą dotyku.
 • Wie, co robi jesienią jeż, wiewiórka, bocian.
 • Wie, jak zachowuje się przyjaciel lasu.
 • Uczestniczy we wspólnych zabawach.
 • Wykonuje pracę plastyczną z wykorzystaniem pestek słonecznika.
 • Ogląda albumy ze zdjęciami ptaków.
 • Rysuje kredkami.

15-19.10.2018 ,,Co z czego otrzymujemy?”

 • Wie, jak piecze się chleb.
 • Wykonuje celowe ruchy rąk.
 • Słucha z uwagą czytanego tekstu.
 • Wykonuje celowe ruchy warg i języka.
 • Liczy w zakresie 3, stosując liczebniki porządkowe.
 • Rysuje kredą po chodniku.
 • Lepi z masy solnej.

 22-26.10.2018 ,,Idzie jesień… z deszczem”

 • Ćwiczy małą motorykę.
 • Uczestniczy w zabawach ruchowo-orientacyjnych na świeżym powietrzu.
 • Rozumie, że deszcz jest potrzebny.
 • Wypowiada się na temat pogody.
 • Poznaje zjawiska pogodowe charakterystyczne dla jesieni.
 • Stosuje słowa: duży, mały.
 • Stosuje technikę rozcierania węgla i kredy.
 • Maluje folię bąbelkową i odbija na kartce.
 • Kreśli kreski, rysuje krople.

 29-31.10.2018 ,,Idzie jesień… z deszczem”

 • Potrafi zgodnie działać w grupie podczas zabaw ruchowych i badawczych.
 • Współdecyduje o wyborze ubrania.
 • Zwraca uwagę na piękno zjawisk atmosferycznych.
 • Eksperymentuje z wodą; ogląda kroplę wody przez lupę; sprawdza, co tonie w wodzie.
 • Obserwuje drzewa w bliskim otoczeniu, zauważa zmianę kolorów liści.
 • Odszukuje przedmioty położone w różnych miejscach sali.

WRZESIEŃ

03-07.09.2018 ,,Witamy w naszym przedszkolu”

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych z elementem podskoku, rzutu, dramy.
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych rozwijających spostrzegawczość.
 • Poznaje i nazywa części swojego ciała
 • Wymyśla zabawy dla siebie i innych.
 • Integruje się z innymi dziećmi.
 • Śpiewa piosenki: Kółko graniaste, Ojciec Wirgiliusz.
 • Wykonuje prace plastyczne: z plasteliny, techniką kolażu, farbami.
 • Uczestniczy w zabawie ilustrującej piosenkę.
 • Rysuje kredkami, pastelami olejnymi.

10-14.09.2018 ,,Moja grupa”

 • Nazywa części garderoby; określa, w co jest ubrane.
 • Uczestniczy w zabawach: porządkowych, bieżnych, z elementami równowagi, czworakowania, celowania.
 • Gra rytmicznie na tamburynie.
 • Nazywa kolory.
 • Rysuje: kredkami, kredą.
 • Projektuje własne wzory podczas wykonywania pracy plastycznej.
 • Wykonuje pracę plastyczną z wykorzystaniem bibuły i plasteliny.
 • Wyraża swoje zdanie w zabawach z innymi.
 • Podczas spożywania posiłków przestrzega ustalonych zasad

17-21.2018 ,,Moja droga do przedszkola”

 • Wie, jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę.
 • Poznaje zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zabawy w sali przedszkolnej i w ogrodzie.
 • Określa wielkość i posługuje się określeniami: mały, duży.
 • Dzieli wybrane wyrazy na sylaby.
 • Uczestniczy w ćwiczeniach narządów mowy.
 • Skupia uwagę na treściach przekazywanych przez nauczyciela.
 • Rysuje kredkami.
 • Wyklaskuje rytm piosenki.
 • Odciska ręce w farbie.
 • Dba o estetykę pracy plastycznej.

24-28.09.2018 ,,Idzie jesień… przez las, park”

 • Nazywa wybrane dary jesieni.
 • Segreguje przedmioty według określonej cechy (duży, mały) i je przelicza.
 • Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania.
 • Uczestniczy w ćwiczeniach narządów mowy.
 • Opowiada o obrazkach, wypowiada się swobodnie.
 • Uczestniczy we wspólnych zabawach.
 • Zwraca uwagę na piękno okazów przyrodniczych.
 • Obserwuje najbliższe otoczenie.
 • Uczestniczy w samodzielnych zabawach w teatr.
 • Naśladuje czynności dorosłych.
 • Maluje palcem maczanym w farbie.
 • Rysuje kredkami, pastelami.
 • Klaszcze i tupie w rytm piosenki.