KACZUSZKI

ROK SZKOLNY 2018/2019

wych. Halina Janota

 

KACZUSZKI

Założenia dydaktyczno-wychowawcze PAŹDZIERNIK 2018

TYDZIEŃ 1

TEMAT: IDZIE JESIEŃ… PRZEZ OGRÓD I SAD

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 • wskazuje patisona wśród innych warzyw; samodzielnie podaje nazwę patison i nazwy innych owoców i warzyw; rozpoznaje za pomocą dotyku wcześniej prezentowane owoce i warzywa;
 • śpiewa refren piosenki; wie, że spożywanie owoców i warzyw jest zdrowe
 • liczy w zakresie 4; rozpoznaje i nazywa wybrane owoce z ogrodu i sadu; zna niektóre sposoby przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw
 • rozpoznaje nazwy wybranych owoców i warzyw; wykonuje pracę plastyczną według instrukcji
 • potrafi skomponować zdrową przekąskę; wykonuje działania praktyczne według instrukcji

TYDZIEŃ 2

TEMAT: IDZIE JESIEŃ… DO ZWIERZĄT

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 • rozpoznaje wiewiórkę, określa, czym się żywi; słucha z uwagą czytanego tekstu
 • wie, jak zwierzęta przygotowują się do zimy; śpiewa piosenkę; nazywa wybrane zwierzęta
 • liczy w zakresie 4; nakleja tyle samo elementów, ile jest kropek; składa obrazek z trzech części
 • wie, co robi jeż jesienią; wykonuje pracę plastyczną z wykorzystaniem pestek słonecznika
 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta leśne; wie, jak zachowuje się przyjaciel lasu; wypowiada się na podany temat

TYDZIEŃ 3

TEMAT: CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 • wie, jak piecze się chleb; słucha z uwagą czytanego tekstu
 • opowiada, w jaki sposób powstaje chleb; śpiewa refren piosenki
 • tworzy sensowne pary obrazków; liczy w zakresie 4
 • rozpoznaje i nazywa produkty, które są uzyskiwane dzięki hodowli zwierząt; wykonuje pracę plastyczną pod kierunkiem nauczyciela
 • wie, że istnieją różne rodzaje pieczywa; próbuje ich smaku

TYDZIEŃ 4

TEMAT: IDZIE JESIEŃ… Z DESZCZEM

Przewidywane osiągnięcia dzieci

 • rozumie, że deszcz jest potrzebny; słucha z uwagą czytanego tekstu; wypowiada się na określony temat

 • porusza się rytmicznie przy piosence; śpiewa refren piosenki; wypowiada się na podany temat

 • stosuje słowa: duży, mały

 • słucha odgłosów, rozróżnia je i nazywa; maluje palcem, korkiem lub patyczkiem

 • eksperymentuje z wodą


WRZESIEŃ 2018

TYDZIEŃ 1

TEMAT: TO JESTEM JA

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 • uważnie słucha opowiadania; odpowiada na pytania dotyczące opowiadania; potrafi współdziałać z kolegami
 • uczestniczy w zabawie ilustrującej piosenkę; uczestniczy w zabawach z elementem rzutu
 • wskazuje przedmioty mające jedną wspólną cechę
 • odpowiada na pytania dotyczące opowiadania
 • bawi się w zabawy ruchowe integrujące grupę; odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu

TYDZIEŃ 2

TEMAT: MOJA GRUPA

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 • nazywa części garderoby; słucha z uwagą czytanego tekstu; określa, w co jest ubrane
 • śpiewa refren piosenki; ustawia się w kole z innymi dziećmi
 • segreguje przedmioty ze względu na przynależność do grupy zabawek; stosuje określenia: na, pod, nad, za, obok
 • koloruje rysunek; stosuje się do wspólnie ustalonych zasad grupowych
 • określa chronologię wydarzeń na podstawie dwóch obrazków (co było wcześnie, co było później)

TYDZIEŃ 3

TEMAT: MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 • wie, jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę; słucha z uwagą czytanego tekstu; rozpoznaje numer alarmowy 112; wymienia nazwy różnorodnych pojazdów
 • wypowiada się na temat bezpiecznych zachowań;
 • przestrzega reguł podczas gry; rozpoznaje wybrane znaki drogowe; stosuje określenia: do przodu, do tyłu, w bok, w górę, w dół
 • wie, jak bezpiecznie przejść przez ulicę; rozumie dwojakie znaczenie słowa zebra;
 • wie, co robi policjant; rozwiązuje quiz

TYDZIEŃ 4

TEMAT: IDZIE JESIEŃ… PRZEZ LAS, PARK

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 • nazywa wybrane dary jesieni; recytuje wiersz; segreguje przedmioty według określonej cechy; odpowiada na pytania dotyczące opowiadania

 • podaje wymienione w tekście elementy

 • Liczy i porównuje, stosuje określenia: więcej, mniej; segreguje liście według wielkości; stosuje określenia: duży, mały
 • poznaje wybrane grzyby
 • rozpoznaje i nazywa elementy złożonego przedmiotu (ludziki)

 ROK SZKOLNY 2017/2018

wych. Katarzyna Simlat

KACZUSZKI

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze  MAJ

TYDZIEŃ I 07.05.2018-11.05.2018 Na wiejskim podwórku

 • poznanie informacji o życiu zwierząt gospodarskich
 • układanie puzzli z wizerunkiem zwierzęcia
 • zabawa matematyczna „Nogi i rogi”- grupowanie obrazków
 • quiz: prawda czy fałsz- poznawanie zwyczajów zwierząt z gospodarstwa wiejskiego
 • zabawa dźwiękonaśladowcza „Na wiejskim podwórku”

 

TYDZIEŃ II 14.05.2018-18.05.2018 Kto ty jesteś? Polak mały!

 • oglądanie mapy Polski oraz ilustracji przedstawiających różne jej regiony, flagę narodową oraz flagę Unii Europejskiej
 • wysłuchanie hymnu narodowego- przypomnienie o właściwej postawie podczas słuchania hymnu
 • rozwiązywanie zagadek dot. najbardziej charakterystycznych symboli Polski
 • rozmowa o figurach geometrycznych na podstawie wiersza
 • rozmowa porządkująca wiadomości na temat polskich barw narodowych

 

TYDZIEŃ III 21.05.2018- 25.05.2018 Zabawy z mamą i tatą

 • rozmowa o wspólnych zabawach, festynach inspirowana wierszem
 • przypomnienie nazw owoców oraz rozmowa na temat kraju ich pochodzenia
 • doświadczenia dotykowe- wielozmysłowe poznawanie owoców
 • zabawa plastyczna- układanie kompozycji z pasków wg własnego pomysłu
 • rozmowa na temat własnej rodziny, roli mamy i taty

 

TYDZIEŃ IV 28.05.2018- 01.06.2018 Wycieczka do zoo

 • rozwiązywanie zagadek słownych o zwierzętach egzotycznych
 • zabawa twórcza dokończ zdanie  „Lubię zwierzęta, bo…”
 • oglądanie mapy świata- odszukanie kontynentu Afryki
 • zabawy rytmiczne z reakcją na umówione hasło
 • rozmowa na temat pracy weterynarza

KWIECIEŃ

TYDZIEŃ I 03.04.2018- 06.04.2018 WIOSENNE PORZĄDKI

 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem
 • poznanie jak wygląda ogród uprawny
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych roślin uprawnych oraz ich nasion
 • poznanie nazwy i zastosowania wybranych narzędzi ogrodniczych
 • rozpoznawanie i nazywanie niektórych urządzeń gospodarstwa domowego
 • świadomość, że podczas korzystania z urządzeń elektrycznych trzeba przestrzegać zasad bezpieczeństwa i zachowywać ostrożność

 

TYDZIEŃ II 09.04.2018- 13.04.2018 DZIEŃ I NOC

 • rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych, przyporządkowywanie im ustalonych symboli
 • zrozumienie stałego następstwa dnia i nocy oraz przedstawianie go w formie graficznej
 • grupowanie ilustracji według określonych kryteriów
 • odgrywanie scenek pantomimicznych
 • nazywanie i rozpoznawanie niektórych gatunków zwierząt żyjących w Polsce

 

TYDZIEŃ I 16.04.2018- 20.04.2018 KODEKS MAŁEGO EKOLOGA

 • wnioskowanie o obserwowanych zmianach zachodzących w rozwoju hodowanych roślin
 • nazywanie aktualnego miesiąca, pory roku oraz słowne opisywanie cech charakterystycznych występujących wiosną
 • zrozumienie pojęcia „Światowy Dzień Ziemi”
 • poznanie sposobów segregacji śmieci
 • zrozumienie, że czynności dnia codziennego mogą wpływać na ochronę środowiska

 

TYDZIEŃ I 23.04.2018- 27.04.2018 DBAMY O ZDROWIE

 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych, posługiwanie się mową, mimiką, gestem i ruchem
 • rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów służących do utrzymania higieny osobistej
 • poznanie schematu człowieka- nazywanie i wskazywanie części ciała
 • poznanie zawodu kucharki
 • poznanie czynności związanych z gotowaniem
 • wskazywanie produktów zdrowych i niezdrowych

MARZEC

TYDZIEŃ I 05.03.2018-09.03.2018 BAWIMY SIĘ KOLORAMI

 • nazywanie aktualnej pory roku i opisywanie słownie jej cech charakterystycznych
 • przeprowadzanie doświadczeń: uzyskiwanie i nazywanie nowej barwy w wyniku mieszania kolorów
 • oglądanie obrazów wybitnych malarzy
 • dostrzeganie szczegółów przedstawionych na obrazie i zadawanie pytań z nim związanych
 • uczestnictwo w ćwiczeniach ortofonicznych utrwalających prawidłową wymowę głosek

 

TYDZIEŃ II 12.03.2018-16.03.2018 POZNAJEMY INSTRUMENTY

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych instrumentów muzycznych
 • rozpoznawanie brzmienia wybranych instrumentów muzycznych
 • dostrzeganie prawidłowości i zależności między przedmiotami (zjawiskami) w najbliższym otoczeniu
 • udział w organizowanych zajęciach ruchowych – wykonywanie ćwiczeń według instrukcji słownej i pokazu
 • słuchanie w skupieniu muzyki poważnej

 

TYDZIEŃ III 19.03.2018- 23.03.2018 SZUKAMY WIOSNY

 • wnioskowanie o obserwowanych zmianach w przyrodzie w związku ze zmianą pór roku
 • poznanie cyklicznego następstwa pór roku
 • poznanie i umiejętność opisywania niektórych zjawisk atmosferycznych występujących wiosną
 • rozpoznawanie i nazywanie wiosennych kwiatów oraz ptaków przylatujących wiosną
 • rozumienie pojęcia zwiastuny wiosny

 

TYDZIEŃ IV 26.03.2018- 30.03.2018 MALUJEMY PISANKI

 • poznanie tradycji związanej ze świętami wielkanocnymi
 • poznanie wartości odżywczych niektórych roślin oraz spożywanie ich
 • odczytywanie przepisu kulinarnego zakodowanego za pomocą prostych symboli
 • podawanie liczebności zbioru, samodzielne zliczanie wyników
 • projektowanie kartki wielkanocnej

 


LUTY

TYDZIEŃ I 12.02.2018-16.02.2018  LUBIMY SIĘ ŚMIAĆ

 • słuchanie tekstów literackich i wypowiadanie się na ich temat
 • rozumienie konieczności utrzymania porządku, uświadomienie, że bałagan może być przyczyną wypadków
 • przeliczanie elementów zbioru
 • odtwarzanie rytmów w określony sposób
 • poprawne używanie liczebników głównych i porządkowych

TYDZIEŃ II 19.02.2018-23.02.2018  LUBIMY EKSPERYMENTOWAĆ

 • poznanie i zrozumienie pojęć: naukowiec, eksperyment
 • przeprowadzanie prostych eksperymentów badawczych
 • wyciąganie wniosków z obserwowanych zjawisk
 • ilustrowanie muzyki ruchem
 • wygrywanie rytmu muzyki na instrumentach

TYDZIEŃ III 26.02.2018- 02.03.2018 KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ?

 • Poznanie nazw wybranych zawodów i związanych z nimi czynności
 • Identyfikowanie przedmiotów z właściwym zawodem
 • Przeliczanie, dodawanie i odejmowanie w zakresie minimum 5
 • Poznanie pojęcia wiatru i sposobu jego wykorzystania
 • Rozpoznawanie i nazywanie odgłosów otoczenia

STYCZEŃ

TYDZIEŃ I 02.01.2018-05.01.2018  BAJKI, BAŚNIE, BAJECZKI

 • Uzupełnianie kącika teatralnego
 • Stosowanie nowo poznanych wyrazów: biblioteka, czytelnik
 • Segregowanie przedmiotów i uzasadnianie dlaczego do siebie pasują
 • Zapoznanie z procesem powstania książki
 • Wyrażanie przeżyć i emocji bohaterów

TYDZIEŃ II 08.01.2018-12.01.2018  CZYJ TO DOM?

 • Rozpoznawanie i nazywanie domów wybranych gatunków zwierząt
 • Rozpoznawanie i nazywanie typów domów ludzi
 • Stosowanie pojęcia para w sytuacjach zadaniowych
 • Wykonywanie pracy wg instrukcji
 • Rozwiązywanie zagadek słownych i obrazkowych

TYDZIEŃ III 15.01.2018- 19.01.2018 KARNAWAŁOWE STROJE

 • Odgrywanie ról w zabawach parateatralnych, posługiwanie się mowa, mimiką, gestem i ruchem
 • Układanie krótkiego opowiadania związanego z oglądanym obrazkiem
 • Poznanie znaczenia słowa karnawał
 • Wykonanie prostego instrumentu, tworzenie muzyki
 • Liczenie, porównywanie elementów zbioru

TYDZIEŃ IV 22.01.2018- 26.01.2018 PREZENTY DLA BABCI I DZIADKA

 • Opisywanie wyglądu swoich dziadków
 • Dostrzeganie i rysowanie szczegółów postaci człowieka
 • Przygotowywanie upominków dla najbliższych
 • Śpiewanie piosenek
 • Liczenie, wymienianie liczebników w poprawnej kolejności

WRZESIEŃ

TYDZIEŃ I WESOŁE PRZEDSZKOLE

 • poznanie znaczków rozpoznawczych
 • słuchanie tekstów literackich
 • akceptacja ustalonych wspólnie zasad
 • poznanie pomieszczeń znajdujących się w przedszkolu
 • poznanie nazw figur geometrycznych

TYDZIEŃ II RAZEM JEST WESOŁO

 • wyrażanie myśli, emocji w formie muzycznej
 • reagowanie ruchem na zmianę tempa, dynamiki dźwięku
 • stosowanie różnych technik plastycznych
 • posługiwanie się określeniami pór roku
 • dostrzeganie różnic i podobieństw

TYDZIEŃ III TO JA

 • dbanie o ład i porządek w otoczeniu
 • chętne uczestnictwo w zabawach ruchowych
 • stosowanie określeń przodem do, tyłem do
 • nazywanie obserwowanych rzeczy i zjawisk
 • interesowanie się otaczającym światem przyrody, prowadzenie prostych doświadczeń

TYDZIEŃ IV KOSZ PANI JESIENI

 • poznanie i opisywanie zjawisk atmosferycznych
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych gatunków warzyw i owoców
 • przeliczanie elementów zbioru (zgodnie z możliwościami)
 • poznanie zasad zdrowego odżywiania
 • korzystanie z zmysłów: wzroku, smaku, węchu, dotyku