KOTKI

KOTKI

Założenia dydaktyczno-wychowawcze    

  ROK SZKOLNY 2018/2019

wych. Katarzyna Walkiewicz

MARZEC

W marcu jak w garncu 4.02 – 8.02.

Wiedza:

 • wie jaki mamy obecnie miesiąc
 • zna piosenkę Wstawaj! To już wiosna
 • wie jak wygląda tęcza jak powstaje

Umiejętności:

 • wymienia nazwy 3 zjawisk pogodowych
 • rozpoznaje przez dotyk ciepłe i zimne przedmioty
 • rozpoznaje i nazywa ubrania na wiosenne, odróżnia je od zimowych
 • wymienia przynajmniej 3 kolory tęczy

Postawa:

 • jest aktywne

 

Porządki w ogrodzie  11. – 15. 03.

 Wiedza:

 • poznaje zasady zakładania ogródka
 • poznaje zawód ogrodnika

Umiejętności:

 • dzieli na sylaby proste wyrazy
 • reaguje prawidłowo na ustalone sygnały
 • składa obrazek z trzech części

Postawa:

 • rozwija swoje zdolności plastyczne
 • dba o rośliny

 

Witaj wiosno!   18. – 22. 03

Wiedza:

 • rozumie wieloznaczność określenia kotki
 • wie jakie ptaki zwiastują wiosnę, zna ich wygląd
 • wie jaka jest obecnie pora roku i jaka będzie po niej

Umiejętności:

 • dopasowuje ptaki do ich gniazd na ilustracji
 • sprawnie posługuje się nożyczkami
 • znajduje przynajmniej 2 różnice na ilustracjach

Postawa:

 • dba o rośliny

 

Zwierzęta na wiejskim podwórku  25. – 29. 03.

Wiedza:

 • poznaje zwierzęta z podwórka i ich dzieci
 • poznaje domy zwierząt i potrafi nazwać

Umiejętności:

 • posługuje się nazwami zwierząt, wymienia przynajmniej 3
 • naśladuje ich glosy

Postawa:

 • chętnie poznaje zwierzęta z podwórka

—————————————————————————————————————————————–

Baśnie, bajki, legendy  4 – 8.02.

Wiedza:

 • wie co to bajka
 • zna postaci z poznanych bajek

Umiejętności:

 • potrafi nazwać postacie i bajki

Postawa:

 • chętnie słucha opowiadań, bajek i historii
 • aktywnie bierze udział w zajęciach

 

Bale, bale w karnawale  11. – 15. 02.

Wiedza:

 • wie czym zajmuje się fryzjer

Umiejętności:

 • dokonuje klasyfikacji wg jednej cechy
 • buduje wypowiedzi całymi zdaniami
 • liczy do 4

Postawa:

 • wykazuje zainteresowanie i współpracuje w sytuacjach zadaniowych

 

W dawnych czasach   18 – 22. 02

Wiedza:

 • wie jak wyglądał dinozaur
 • poznaje fizyczne właściwości węgla
 • poznaje fizyczne właściwości soli

Umiejętności:

 • dostrzega różni8ce w wyglądzie przedmiotów
 • rozpoznaje i nazywa wulkany na ilustracjach

Postawa:

 

Wynalazki  25. 02. – 1. 03.

Wiedza:

 • wie jak wygląda rower

Umiejętności:

 • potrafi rozpoznać różne rodzaje telefonów
 • wymienia przynajmniej 3 planety
 • rysuje słońce

Postawa:

 • chętnie uczestniczy w zajęciach

—————————————————————————————————————————————–

STYCZEŃ

Witamy Nowy Rok  2 – 4.01.

Wiedza:

 • zna nazwy pór roku

Umiejętności:

 • wymienia i wskazuje przynajmniej 3 części swojego ciała
 • rozpoznaje i nazywa ubrania zimowe

Postawa:

 • dba o swoje zdrowie

 

Co można robić zimą  7. – 11. 01.

Wiedza:

 • zna zabawy zimowe
 • wie jak się odpowiednio przygotować do wyjścia na śnieg
 • wie jakie są zasady bezpiecznej zabawy

Umiejętności:

 • potrafi bawić się z dziećmi podczas wyjść na ogród

Postawa:

 • jest ostrożne
 • podejmuje działania

 

Święto Babci i Dziadka   14 – 25. 01

Wiedza:

 • wie co to jest święto babci i dziadka i dlaczego je obchodzimy

Umiejętności:

 • potrafi zaśpiewać piosenkę dla babci i dziadka
 • ilustruje ruchem śpiewane słowa
 • potrafi okazywać i wyrażać uczucia

Postawa:

 • występuje dla babci i dziadka

 

Zimowe mistrzostwa sportowe  28. 01. – 1. 02.

Wiedza:

 • wie jakie są zasady bezpiecznej zabawy
 • zna zasady fair play

Umiejętności:

 • jest sprawne ruchowo
 • wykonuje zadania i ćwiczenia ruchowe

Postawa:

 • chętnie bierze udział w zawodach sportowych
 • rywalizuje z innymi

————————————————————————————————————————————-

GRUDZIEŃ

KOMPETENCJE DZIECKA:

Idzie zima ze śniegiem   3– 7.12.

Wiedza:

 • wie jaka pogoda występuje w okresie zimowym

Umiejętności:

 • ubiera się odpowiednio do warunków pogodowych
 • maszeruje w rytm
 • układa przedmioty zgodnie z jedną cechą, według poleceń n-la
 • tworzy kompozycje z różnych materiałów i tworzyw

Postawa:

 • dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie

 

Projekt Książka   10 – 14. 12.

Wiedza:

 • wie na czym polega zabawa badawcza

Umiejętności:

 • wybiera książki do czytania
 • potrafi powiedzieć z czego składa się książka
 • potrafi bawić się zgodnie z dziećmi
 • wymienia przynajmniej 2 książeczki dla dzieci

Postawa:

 • dba o książki
 • aktywnie uczestniczy w projekcie

 

W oczekiwaniu na święta  17 – 21. 12.

 Wiedza:

 • zna przynajmniej 3 tradycje świąteczne

Umiejętności:

 • liczy i przelicza w zakresie 14
 • śpiewa piosenki o tematyce świątecznej
 • wykrawa i dekoruje pierniki przy pomocy dorosłego
 • gra na instrumentach

Postawa:

 • chętnie poznaje obrzędy i tradycje świąteczne

—————————————————————————————————————————————-

LISTOPAD

KOMPETENCJE DZIECKA:

Listopadowe wspomnienia  5 – 9.11.

Wiedza:

 • zdobywa informacje na temat struktury i więzi rodzinnych

Umiejętności:

 • nazywa członków swojej rodziny
 • buduje proste zdania
 • śpiewa i ilustruje słowa piosenki

Postawa:

 • chętnie działa
 • jest zainteresowane zdobywaniem wiedzy

 

Jesienna pogoda  12. – 16. 11.

 Wiedza:

 • zdobywa informacje na temat tego co pływa a co tonie w wodzie
 • eksperymentuje z wodą

Umiejętności:

 • trenuje chwyt kredki
 • buduje proste zdania
 • śpiewa i ilustruje słowa piosenki
 • gra na instrumentach

Postawa:

 • chętnie eksperymentuje z wodą
 • podejmuje próby nauki tekstów piosenek

 

Zwierzęta domowe   19 – 23. 11

Wiedza:

 • zdobywa informacje na temat zawodu weterynarza
 • wie jakie zwierzęta mogą mieszkać w domu

Umiejętności:

 • trenuje sprawność manualną
 • buduje proste zdania
 • śpiewa i ilustruje słowa piosenki
 • nazywa swoje emocje (radość, smutek, złość)
 • uważnie słucha i odpowiada na pytania

Postawa:

 • jest opiekuńcze w stosunku do zwierząt

 

Zimno, coraz zimniej  26. – 31. 11.

Wiedza:

 • zdobywa informacje na temat zwierząt leśnych
 • poznaje zwyczaje wybranych zwierząt (niedźwiedź, jeż, wiewiórka)

Umiejętności:

 • nazywa poznane zwierzęta i wskazuje na ilustracji
 • buduje proste zdania
 • śpiewa i ilustruje słowa piosenki
 • przykleja w odpowiedni sposób elementy do kartki papieru
 • przelicza w zakresie 1-3
 • rozpoznaje i nazywa poznane ptaki – wróbel i sikorka

Postawa:

 • jest opiekuńcze w stosunku do zwierząt zimujących.

————————————————————————————————————————————–

PAŹDZIERNIK

 TEMATY: „Dary jesieni”, „Dbamy o zdrowie”, „Jesienią w parku i w lesie”,
„Zabawy na jesienne wieczory”.

 • Rozpoznawanie warzyw i podawanie ich nazw.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się przymiotnikami; rozszerzanie słownika czynnego dzieci.
 • Rozpoznawanie owoców i podawanie ich nazw; posługiwanie się określeniami: twardy, miękki.
 • Wdrażanie do profilaktyki zdrowotnej poprzez zdrowe odżywianie się.
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej na temat grzybów; wdrażanie do zachowania szczególnego bezpieczeństwa podczas ich rozpoznawania i zbierania.
 • Usprawnianie małej motoryki poprzez zabawy z plasteliną.
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych (kasztanowiec i dąb) oraz ich owoców.
 • Układanie kompozycji z materiału przyrodniczego; rozwijanie kreatywności; zachęcanie do podejmowania nowych wyzwań.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez tworzenie i kontynuowanie prostych rytmów ruchowych, słuchowych i graficznych.
 • Usprawnianie małej motoryki poprzez naklejanie drobnych elementów.
 • Wdrażanie do udziału w zorganizowanych zabawach ruchowych.
 • Rozwijanie kompetencji językowych; poszerzanie słownika dzieci na podstawie pojęć nadrzędnych.
 • Rozumienie znaczenia wyrażenia zdrowe odżywianie się.
 • Zapoznanie dzieci z pracą lekarza pediatry; kształtowanie właściwego zachowania podczas wizyty u lekarza; zachęcanie dzieci do przełamywania lęku przed wizytą
  w gabinecie lekarskim.
 • Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw części garderoby; klasyfikacja ubrań.
 • Podnoszenie kompetencji matematycznych poprzez kształtowanie rozumienia liczby
  w aspekcie kardynalnym; przeliczanie w zakresie 1–3; określanie, ile jest elementów.
 • Rozumienie znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia człowieka.
 • Poznanie znaczenia ruchu dla zdrowia; zachęcanie do udziału w zorganizowanych zabawach ruchowych w sali i w ogrodzie przedszkolnym.
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
 • Liczenie w dostępnym zakresie; porównywanie liczebności zbiorów i tworzenie zbiorów równolicznych.
 • Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Zapoznanie z wyglądem i nazwami różnych orzechów (włoski, laskowy).
 • Poznanie zwyczajów zwierząt szykujących się do zimy; rozpoznawanie zwierząt
  i podawanie ich nazw.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią (przebarwianie się liści i ich opadanie).
 • Tworzenie obrazu do muzyki.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku; zebranie eksponatów do kącika przyrodniczego.
 • Nabywanie odwagi w malowaniu ręką; utrwalanie nawyków higienicznych
  i porządkowych.
 • Doskonalenie wyobraźni ruchowej poprzez zabawę przy muzyce; kształcenie słuchu
  i poczucia rytmu.
 • Wdrażanie do umiejętnego korzystania z plasteliny, doskonalenie sprawności manualnej.
 • Wykonanie kukiełek do teatrzyku zgodnie z poleceniem n.; próby odgrywania różnych scen z życia za pomocą kukiełek (inicjowanie zabaw teatralnych).
 • Czerpanie radości ze wspólnej zabawy; nabywanie umiejętności rzucania i łapania piłki.

 

 

 ROK SZKOLNY 2017/2018

wych. Halina Janota

 

KOTKI

Założenia dydaktyczno-wychowawcze  

 

MAJ

Temat tygodnia:    Na wiejskim podwórku                            Termin: 7.05.2018 – 11.05.2018

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki zwierząt hodowlanych,: krowa, koń, kura
 • rozpoznaje i naśladuje głosy wybranych zwierząt hodowlanych
 • potrafi odtworzyć ruchem sposób poruszania się wybranych gatunków zwierząt
 • zna pochodzenie niektórych produktów często spożywanych – wie, że mleko pochodzi od krowy, jaja od kury, miód od pszczoły
 • tworzy kompozycje z różnych figur geometrycznych
 • w zabawach ruchowych reaguje na sygnał słowny i dźwiękowy
 • potrafi połączyć przyczynę ze skutkiem
 • w zabawach ruchowych reaguje na sygnał słowny i dźwiękowy
 • uczestniczy aktywnie w zabawach ruchowych ze śpiewem

 

Temat tygodnia:    Idziemy do ZOO                                       Termin: 14.05.2018 – 18.05.2018

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki zwierząt egzotycznych
 • rozpoznaje i naśladuje sposób poruszania się oraz głosy wybranych zwierząt egzotycznych
 • rozumie pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni: wysoko, nisko, obok, na, pod, za, przed i ich używa
 • rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki zwierząt żyjących w różnych środowiskach
 • lepi z plasteliny określone kształty
 • potrafi budować krótkie dialogi
 • dostrzega elementy humorystyczne w wierszu
 • wykonuje prace plastyczne z gotowych elementów
 • potrafi współdziałać podczas zabawy

 

Temat tygodnia:    Dla mamy i taty                                        Termin: 21.05.2018 – 25.05.2018

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • zna imiona rodziców i rodzeństwa oraz dziadków
 • używa zwrotów oznaczających stopień pokrewieństwa, np.: babcia, dziadek, siostra, brat
 • wyraża swoje uczucia do rodziców i bliskichopowiada o swojej rodzinie
 • wykonuje upominki okolicznościowe dla bliskich
 • czerpie radość z obdarowywania innych
 • rozpoznaje i próbuje nazywać własne uczucia: radość, smutek, złość
 • używa zwrotów grzecznościowych w codziennych sytuacjach
 • liczy i porównuje liczebność zbiorów
 • potrafi pogrupować przedmioty według ich liczebności
 • próbuje budować dłuższe wypowiedzi na określony temat
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez N.
 • przestrzega reguł zabawy

 

Temat tygodnia:    Dzień Dziecka                                        Termin: 28.05.2018 – 1.06.2018

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • opisuje wygląd dzieci z różnych stron świata – stara się znaleźć podobieństwa
 • uważnie słucha utworów literackich
 • opowiada o swoich ulubionych zabawach
 • umie określić części ciała innej osoby
 • śpiewa w grupie wspólnie z innymi dziećmi
 • określa kierunek, skąd dochodzi dźwięk
 • rozpoznaje dźwięki z najbliższego otoczenia
 • podczas tańca reaguje na zmianę tempa i rytmu muzyki
 • rozpoznaje i nazywa wybrane kolory

KWIECIEŃ

Temat tygodnia: Dzień i noc                                          Termin: 3.04.2018 – 6.04.2018

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • Wie, że są określone pory dnia i nocy i łączy je z wykonywanymi czynnościami
 • Powtarza krótkie rymowanki
 • Zna stałe następstwo dnia i nocy
 • Dostrzega, co powtarza się w szeregu ułożonych przedmiotów, i kontynuuje występujące w danym układzie regularności poprzez dokładanie
 • Zna i nazywa wybrane zwierzęta aktywne w nocy
 • W zabawach reaguje na sygnał wzrokowy, słuchowy, gest

Temat tygodnia: Mali ekolodzy                                     Termin: 9.04.2018 – 13.04.2018

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • Próbuje nazywać środowiska przyrodnicze przedstawione na ilustracji
 • Wie, że odpady można segregować
 • Zna kolor co najmniej jednego pojemnika i wie, jakie odpady można do niego wrzucać
 • Zna wygląd i warunki życia wybranych zwierząt leśnych – mrówka
 • Zna zasady zachowania się w lesie
 • Zna podstawowe zasady oszczędzania wody, np. zakręcanie kranu po umyciu rąk
 • Rozumie pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni: wysoko, nisko, obok, na, pod, za, przed

i ich używa

Temat tygodnia: Kolorowe witaminy                          Termin: 16.04.2018 – 20.04.2018

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • Rozumie, że jedzenie owoców i warzyw ma pozytywny wpływ na zdrowie
 • Wie, że trzeba zachować umiar w jedzeniu słodyczy
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki warzyw i owoców
 • Stara się wycinać nożyczkami określone kształty
 • Spożywa posiłek przy stole, zachowując czystość w miejscu jedzenia
 • Wypowiada się na określony temat
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez nauczyciela
 • Potrafi segregować przedmioty według cech jakościowych

Temat tygodnia: Mój dom                                           Termin: 23.04.2018 – 27.04.2018

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • Zna nazwę miejscowości, w której mieszka
 • Rozpoznaje budowle najbliższej okolicy
 • Umie nazwać kraj, w którym mieszka
 • Rozpoznaje melodię hymnu narodowego
 • Wie, że Warszawa jest stolica Polski
 • Rozpoznaje flagę narodową
 • Rozumie, że należy odnosić się z szacunkiem do symboli narodowych
 • Uważnie słucha krótkich utworów literackich

MARZEC

Lubimy rysować i malować Termin: 26.02.2018 – 2.03.2018

 • Potrafi współdziałać podczas zabawy
 • Odgrywa role w zabawach parateatralnych
 • Jest otwarte na nowe doświadczenia,
 • Chętnie wykonuje prace nowymi technikami plastycznymi
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane kolory
 • Próbuje prawidłowo trzymać narzędzia kreślarskie podczas rysowania
 • Zna pojęcie para i stosuje je w adekwatnych sytuacjach

Lubimy śpiewać i grać Termin: 5.03.2018 – 9.03.2018

 • Zna i nazywa niektóre instrumenty muzyczne
 • Stara się zagrać na wybranych instrumencie perkusyjnym
 • Rozpoznaje dźwięki z najbliższego otoczenia
 • Podejmuje próby wycinania nożyczkami
 • Uczestniczy aktywnie w zabawach ruchowych ze śpiewem
 • Liczy w zakresie minimum 3 wszystkie zgrupowane lub uszeregowane przedmioty
 • Potrafi zaśpiewać łatwe 2-zwrotkowe piosenki

Wiosna, wiosna Termin: 12.03.2018 – 16.03.2018

 • Zauważa zmianę pogody wraz ze zmianą pory roku
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas spacerów
 • Potrafi wykonać prostą prace techniczna z gotowych elementów zgodnie ze wzorem
 • Dostrzega zmiany zachodzące w środowiskach przyrodniczych związane z porą roku – wiosną
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki wiosennych kwiatów
 • Wykonuje zgodnie z poleceniami ćwiczenia kształtujące prawidłowy oddech
 • Przestrzega ustalonych reguł gry
 • Wie, że podczas gry można zwyciężyć lub przegrać

Wiosenne porządki Termin: 19.03.2018 – 23.03.2018

 • Rozpoznaje i nazywa wybrane narzędzia ogrodnicze
 • Rozumie, że rośliny należy pielęgnować
 • rozumie pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni:wysoko, nisko, obok, na, pod, za, przed i ich używa
 • Łączy obrazki w logicznie pasujące pary
 • wie, jak należy się ubrać odpowiednio do pogody
 • Prowadzi proste hodowle w kąciku przyrody – codziennie podlewa rośliny
 • Wypowiada się na temat wrażeń dotykowych

Wesołe pisanki Termin: 26.03.2018 – 30.03.2018

 • Ogląda samodzielnie książki
 • Wypowiada się na temat ilustracji, nazywając przedmioty i wskazując szczegóły
 • Słucha uważnie krótkich utworów literackich
 • Zna znaczenie słowa pisanka
 • Opisuje wygląd pisanek
 • Recytuje krótkie wierszyki ilustrowane gestem i ruchem
 • Zna niektóre zwyczaje związane ze świętami wielkanocnymi
 • Obserwuje z uwagą prowadzone doświadczenia ukazujące właściwości różnych ciał

LUTY

Eksperymentujemy Termin: 29.01.2018 – 2.02.2018

 • Aktywnie uczestniczy w organizowanych zajęciach ruchowych
 • Dostrzega skutki wykonywanych przez siebie czynności manipulacyjnych
 • Zaczyna orientować się, które zmiany są odwracalne, a które nie
 • Wypowiada się na temat właściwości wody poznanych w czasie zabaw badawczych
 • W zabawach stosuje określenia: cięższy – lżejszy

Idziemy na sanki Termin: 5.02.2018 – 9.02.2018

 • Rozpoznaje różne dyscypliny sportów zimowych
 • Nazywa sprzęt do sportów zimowych – narty, sanki, łyżwy i wie, do czego służy
 • Wypowiada się, podając zasady bezpiecznej zabawy na śniegu (np. śnieżkami rzucamy tylko poniżej pasa kolegi)
 • Dostrzega wyraźne różnice, porównując 2 obrazki
 • Rozpoznaje i nazywa typowe zjawiska atmosferyczne występujące zimą
 • Nazywa zimowe ubrania
 • Uzasadnia konieczność dostosowania ubioru do pogody

Śmiech to zdrowie Termin: 12.02.2018 – 16.02.2018

 • Zna przybory higieniczne i sposoby ich używania
 • Łączy obrazki w logiczne ciągi z uwzględnieniem następstwa czasu
 • Stosuje określenia: najpierw, potem
 • Potrafi poprawnie policzyć minimum 3 przedmioty
 • Zna i nazywa przybory do higieny jamy ustnej
 • Zna sposoby dbania o higienę jamy ustnej

Poznajemy różne zawody Termin: 19.02.2018 – 23.02.2018

 • Próbuje nowych wartościowych potraw, określa ich smak i zapach
 • Wypowiada się na temat pracy kucharki
 • Zna pracę lekarza i potrafi wymienić wykonywane przez niego czynnościach
 • Zaczyna orientować się, że niektóre codzienne zachowania mogą mieć wpływ na zdrowie, np. regularne spożywanie posiłków, zabawy na powietrzu, właściwe odżywianie się
 • Zna zawód fryzjera i wymienia jego atrybuty
 • Bierze udział w zabawach tematycznych prowadzonych przez nauczyciela

STYCZEŃ

 W krainie bajek: 2.01.2018 – 5.01.2018

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

• Próbuje odgrywać role bohaterów znanych bajek
• Słucha krótkich bajek
• Odpowiada na proste pytania dotyczące wysłuchanego utworu
• Segreguje obiekty zgodnie z podanym kryterium
• Stosuje określenia: taki sam, różni się
• Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych ze śpiewem
• Reaguje na kilka prostych sygnałów dźwiękowych
• Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie zimą
• Próbuje wymyślać zakończenie bajki
• Wykonuje proste kroki taneczne zgodnie z tempem muzyki
• Próbuje opowiadać przygody bohaterów bajki, zachowując logiczny ciąg zdarzeń

Bal karnawałowy: 8.01.2018 – 12.01.2018

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

• Zna znaczenie słowa bal
• Opisuje prostymi zdaniami wygląd różnych strojów karnawałowych
• Rozpoznaje i nazywa wybrane kolory
• Uważnie słucha poleceń nauczyciela
• Wykonuje proste zadania zgodnie z instrukcją
• Wykonuje proste ćwiczenia graficzne
• Porównuje długość, stosując określenia: krótszy, dłuższy
• Potrafi ustawić się zgodnie z poleceniem – staje w rzędzie
• Maluje farbami za pomocą palców
• Rozpoznaje dźwięki z najbliższego otoczenia
• Liczy i porównuje liczebność zbiorów

Dzień Babci i Dziadka: 15.01.2018 – 19.01.2018

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

• Dostrzega sposób funkcjonowania rodziny wielopokoleniowej z babcią i dziadkiem
• Opowiada o swojej rodzinie
• Segreguje obiekty według kryterium długości
• Aktywnie uczestniczy w zabawach rytmicznych przy akompaniamencie muzyki z wykorzystaniem rekwizytu
• Używa zwrotów oznaczających stopień pokrewieństwa, np. babcia, dziadek
• Wyraża swoje uczucia do rodziców i bliskich
• Stara się samodzielnie wykonać pracę plastyczną – laurkę
• Układa obrazki historyjki w logiczną sekwencję zdarzeń
• Próbuje łączyć przyczynę ze skutkiem
• Podejmuje proste czynności manipulacyjne

Kto tu mieszka?: 22.01.2018 – 26.01.2018

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

• Bawi się zgodnie z innymi dziećmi
• Przestrzega obowiązujących reguł zabawy
• Zna domy niektórych zwierząt
• Wypowiada się na temat wyglądu domów niektórych zwierząt
• Wypowiada się na temat ilustracji przedstawiających środowisko życia zwierząt leśnych
• Potrafi pogrupować przedmioty według ich liczebności
• Składa obrazek pocięty na kilka części przedstawiający sylwetkę zwierzęcia
• Wykonuje ćwiczenia kształtujące prawidłową artykulację
• Próbuje łączyć w pary obrazki przedstawiające zwierzęta i ich domy
• Posługuje się liczebnikami głównymi; wskazuje kolejne palce i wypowiada właściwe liczebniki


GRUDZIEŃ

Teatrzyk przedszkolaka: 27.11.2017 – 1.12.2017

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • Poznaje różne pojęcia związane z teatrem
 • Bierze udział w zabawach parateatralnych prowadzonych przez nauczyciela
 • Próbuje kontrolować posługiwanie się głosem
 • Zna i nazywa wybrane kolory
 • Stara się śledzić treść przedstawienia i opowiadać kolejność wydarzeń
 • Próbuje układać obrazki historyjki w logiczny ciąg zdarzeń
 • Próbuje eksperymentować w trakcie malowania techniką odbijania farby w wyniku złożenia kartki
 • Potrafi śpiewać piosenki o prostej linii melodycznej

 

Czekamy na Mikołaja: 4.12.2017 – 8.12.2017

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • Próbuje opisać wygląd Świętego Mikołaja
 • Stara się uważnie słuchać
 • Porównuje wysokość osób i przedmiotów; relacja: wysoki – niski
 • Liczy obiekty w zakresie minimum 3
 • Próbuje porównywać liczebność zbiorów i stosować określenie tyle samo
 • W zabawach ruchowych reaguje na umówiony sygnał
 • Odczuwa satysfakcję z wykonania wspólnej pracy – szalika dla Mikołaja
 • Odtwarza ruchem rytm piosenki

 

Zwierzęta zimą: 11.12.2017 – 15.12.2017

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • Wypowiada się na temat ilustracji, nazywa wybrane zwierzęta i wskazuje szczegóły
 • Dostrzega zmiany zachodzące w najbliższym środowisku przyrodniczym związane z porą roku – zimą
 • Rozumie, że zwierzęta, tak jak ludzie, potrzebują do życia pokarmu i wody
 • Rozumie, że należy się troszczyć o zwierzęta w okresie zimy
 • Próbuje rzucać piłką do wyznaczonego celu
 • Naśladuje sposób poruszania się wybranych zwierząt
 • Liczy i porównuje liczebność zbiorów: dużo, mało, tyle samo
 • Rozróżnia ptaki (np. sikorka, wróbel) żyjące w najbliższym środowisku
 • Wie, które zwierzęta zasypiają lub nie zasypiają na zimę
 • Chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez nauczyciela

 

Wesoła choinka: 18.12.2017 – 22.12.2017

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • Potrafi wspólnie śpiewać
 • Słucha uważnie opowiadań i wierszy o tradycjach związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • Uczestniczy we wspólnym dekorowaniu choinki
 • Odpowiada na proste pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach kształtujących prawidłową artykulację
 • Próbuje wykonać prace plastyczne zgodnie ze wzorem
 • Układa krótkie życzenia świąteczne z pomocą nauczyciela
 • Próbuje wycinać nożyczkami dowolne kształty


Listopad

Kapryśna pogoda: 30.11.2017 – 3.11.2017

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • Rozpoznaje zjawiska atmosferyczne i wymienia ich charakterystyczne cechy
 • Nazywa typowe zjawiska atmosferyczne: pada deszcz, świeci słońce, wieje wiatr, burza
 • Reaguje na umówiony sygnał
 • Aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach oddechowych
 • Wie, że ludzie, rośliny i zwierzęta potrzebują do życia wody
 • Stara się prawidłowo trzymać kredkę podczas rysowania

 

Mali konstruktorzy: 6.11.2017 – 10.11.2017

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • Potrafi poprawnie policzyć minimum trzy przedmioty
 • Uczestniczy w zabawach polegających na powtarzaniu gestów
 • Wznosi proste konstrukcje z klocków
 • Rozpoznaje figurę geometryczną trójkąt wśród innych figur, nie nazywając je

 

Mój przyjaciel zwierzak: 13.11.2017 – 17.11.2017

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta – pies, kot
 • Rozumie, że o zwierzęta należy się troszczyć
 • Naśladuje sposób poruszania się wybranych zwierząt
 • Zna i nazywa wybrane kolory
 • Dobiera obrazki w logiczne pary: zwierzę – jego pokarm
 • Przestrzega obowiązujących zasad zabawy

 

Dzień Pluszowego Misia: 20.11.2017 – 24.11.2017

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • Zna bohaterów książki o Kubusiu Puchatku
 • Wie, że należy dbać o zabawki
 • Odczuwa przyjemność pomagając dorosłym w codziennych czynnościach
 • Rozumie znaczenie zwrotów grzecznościowych i wie, kiedy się ich używa
 • Próbuje tworzyć zbiory dwuelementowe
 • Korzysta w ustalony sposób z przyborów gimnastycznych
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowo-muzycznych


Październik

Moja rodzina: 2.10.2017 – 6.10.2017

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • Podejmuje proste zabawy tematyczne
 • Używa zwrotów oznaczających stopień pokrewieństwa, np. babcia, dziadek, siostra, brat
 • Mówi o swojej rodzinie
 • Zna różne domy, w których mieszkają ludzie
 • Podejmuje próby liczenia przedmiotów
 • Potrafi bezpiecznie i higienicznie posługiwać się plasteliną

 

Światło czerwone światło zielone: 9.10.2017 – 13.10.2017

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • Zna i nazywa wybrane kolory
 • Zna zasady bezpiecznego poruszania się podczas spacerów ich przestrzega, nie oddala się od nauczyciela
 • Stara się prawidłowo trzymać kredkę podczas rysowania
 • Zna zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnie z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej
 • Podejmuje zabawy polegające na rozpoznawaniu wybranych znaków drogowych i poznawaniu ich znaczenia
 • Rozwiązuje zagadki dotyczące ruchu drogowego

 

Jesień za oknem: 16.10.2017 – 20.10.2017

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • Wykonuje ćwiczenia artykulacyjne zgodnie z poleceniami
 • Dostrzega zmiany zachodzące w środowiskach przyrodniczych jesienią
 • Rozumie pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni i ich używa: wysoko, nisko, obok, na, pod, za, przed
 • Rozpoznaje dźwięki z najbliższego otoczenia
 • Reaguje na umówiony sygnał w zabawach ruchowych
 • Rozpoznaje i nazywa dary jesieni

 

Nasze zabawki: 23.10.2017 – 27.10.2017

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • Śpiewa poznane piosenki wspólnie z innymi dziećmi
 • Zna i nazywa niektóre instrumenty perkusyjne np. grzechotkę, bębenek
 • Bawi się z dziećmi przestrzegając reguł zabawy
 • Liczy w zakresie 3 wszystkie zgrupowane lub uszeregowane przedmioty
 • Uważnie słucha rozmówcy
 • Słucha krótkich opowiadań ilustrowanych pacynką o treści bliskiej dzieciom
 • Próbuje rozpoznać znane mu przedmioty za pomocą zmysłu dotyku


Wrzesień

Nasze przedszkole: 1.09.2017 – 8.09.2017

Przewidywane osiągnięcia dziecka: 

 • Używa zwrotów grzecznościowych
 • Stara się aktywnie uczestniczyć w organizowanych zabawach i zajęciach
 • Stara się zgodnie bawić z innymi dziećmi
 • Chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych
 • Podczas zabaw ruchowych reaguje na sygnał słowny
 • Stara się przestrzegać określonych reguł w zabawach ruchowych
 • Naśladuje ruchem proste czynności
 • Rozpoznaje swój znaczek w szatni i w łazience
 • Nazywa i wskazuje części ciała

 

Wszyscy razem: 11.09.2017 – 15.09.2017

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • Podaje swoje imię
 • Rozumie i wykonuje proste polecenia: przychodzi na wezwanie N., ustawia się w pociąg
 • Podejmuje proste zabawy inscenizacyjne z wykorzystaniem kukiełki
 • Próbuje wykonać proste czynności manipulacyjne
 • Stara się odkładać zabawki na ich stałe miejsce
 • Nazywa wybrane części garderoby
 • Dobiera w pary logicznie pasujące do siebie obrazki
 • chętnie uczestniczy w twórczych działaniach plastycznych
 • Stara się uczestniczyć w rozmowach prowadzonych przez N.

 

Jestem przedszkolakiem: 18.09.2017 – 22.09.2017

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • Stara się ustawić zgodnie z poleceniem – umie utworzyć koło, podając innym dzieciom ręce
 • Wykonuje ćwiczenia kształtujące prawidłowy oddech
 • Próbuje naśladować ruchem sposób poruszania się zwierząt
 • Próbuje budować z klocków proste konstrukcje
 • Próbuje rozpoznawać za pomocą zmysłu dotyku przedmioty codziennego użytku i nazywa je
 • Uzupełnia obrazek, doklejając brakujące elementy
 • Biega swobodnie i zatrzymuje się na sygnał werbalny
 • Rozpoznaje dźwięki z najbliższego otoczenia
 • Rozumie, że inne dzieci mają prawo do zabawy tymi samymi zabawkami
 • Rozumie pojęcia wielkości: duży, mały i ich używa
 • Porusza się na czworakach, wspierając się na całych dłoniach i palcach stóp

 

Witamy Panią Jesień: 25.09.2017 – 29.9.2017

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki owoców i warzyw
 • Uczestniczy w zabawach doskonalących prawidłową wymowę głosek
 • Słucha z uwagą utworów literackich
 • Podejmuje próby liczenia przedmiotów
 • Próbuje odwzorować elementy rzeczywistości (jeż) w pracy plastycznej
 • Reaguje na sygnał dźwiękowy
 • Podskakuje w dowolny sposób
 • Próbuje używać pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni: wysoko, nisko, obok, na, pod, za, przed
 • Odgaduje, którego spośród 3 prezentowanych obrazków brakuje
 • Próbuje uważnie obserwować otoczenie, dostrzega piękno jesiennego krajobrazu