Plan Dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA NA ROK SZKOLNY 2017/18


 

DZIECI 5 i 6 LETNIE 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ OD 8.00 DO 13.00

 

 I RANEK 

    8.00 -8.15  Schodzenie dzieci. Zabawy integracyjne. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. 

   8.15 -8.30  Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Ćwiczenia poranne. 

   8.30 -8.40  Przygotowanie do śniadania. Kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych.                

                       Poprawne mycie rąk i prawidłowe korzystanie z toalety.

   8.40 -9.00  Śniadanie. Właściwe zachowanie przy stole podczas posiłku i czynności porządkowe  po skończonym

                     śniadaniu. Dbałość o estetykę spożywanych posiłków, zachęcanie do zdrowego odżywiania się.

   9.00 -9.15  Kształtowanie nawyków higienicznych. Poprawne mycie zębów. Przygotowanie do zajęć.

 II  PRZEDPOŁUDNIE

  9.15 -11.45  Zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

                      zawierającego wszystkie zagadnienia ujęte w podstawie programowej.

                      Zabawa dowolna ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela).

                        Pobyt na powietrzu. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. ( organizowane są tam gry

                      i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze);

 11.45 -12.00  Przygotowanie do obiadu. Kształtowanie nawyków higienicznych i czynności porządkowych.

                      Nakrywanie do stołu.

 12.00 -12.30  Obiad. Właściwe zachowanie się podczas posiłku. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

                         Dbałość o estetykę spożywanych potraw, zachęcanie do zdrowego odżywiania się.

 12.30 -12.45  Kształtowanie nawyków higienicznych i czynności porządkowych.

 12.45 -13.00  Odpoczynek poobiedni z uwzględnieniem zabaw relaksacyjnych. Słuchanie opowiadań, bajek i baśni oraz

                        rozmowa o nich.

III  POPOŁUDNIE

 13.00 -13.50  Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych.  Praca indywidualna o charakterze

  korekcyjno – kompensacyjnym. Zabawy swobodne w kącikach tematycznych.

 13.50 -14.00  Przygotowanie do podwieczorku. Kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych.

                         Poprawne mycie rąk.

 14.00 -14.15  Podwieczorek. Właściwe zachowanie się przy stole. Kulturalne spożywanie posiłku.

 14.15 -15.00  Zabawy ruchowo- muzyczne, kołowe, integracyjne. Zabawy i gry stolikowe. Zabawy w grupach

                       organizowane przez nauczyciela lub podejmowane z inicjatywy dzieci. Rozchodzenie się dzieci. 

DZIECI 3 i 4 LETNIE

8.00 – 8.15  Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Ćwiczenia poranne. 

8.15 – 8.30  Przygotowanie do śniadania. Kształtowanie nawyków higienicznych
i kulturalnych. Poprawne mycie rąk i prawidłowe korzystanie z toalety.

8.00 – 8.30 Zajęcia z języka angielskiego (1x w tygodniu).

8.30 – 8.50 Śniadanie. Właściwe zachowanie przy stole podczas posiłku
i czynności porządkowe po skończonym śniadaniu. Dbałość o estetykę spożywanych posiłków, zachęcanie do zdrowego odżywiania się.

8.50 – 9.00 Kształtowanie nawyków higienicznych. Przygotowanie do zajęć.

 II  PRZEDPOŁUDNIE

9.00 – 11.45 Zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, zawierającego wszystkie zagadnienia ujęte w podstawie programowej. Zabawa dowolna ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela); Pobyt na powietrzu. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, na boisku,
w parku itp. ( organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe
i ogrodnicze);

11.45 – 12.00  Przygotowanie do obiadu. Kształtowanie nawyków higienicznych
i czynności porządkowych. Nakrywanie do stołu.

12.00 – 12.30 Obiad. Właściwe zachowanie się podczas posiłku. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami. Dbałość o estetykę spożywanych potraw, zachęcanie do zdrowego odżywiania się.

12.30 – 12.45 Kształtowanie nawyków higienicznych i czynności porządkowych.

III  POPOŁUDNIE

12.45 – 13.50 Odpoczynek poobiedni z uwzględnieniem zabaw relaksacyjnych. Słuchanie opowiadań , bajek i baśni oraz rozmowa o nich. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.  Zabawy ruchowo- muzyczne, kołowe, integracyjne.

13.50 – 14.00 Przygotowanie do podwieczorku. Kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych. Poprawne mycie rąk.

14.00 – 14.15  Podwieczorek. Właściwe zachowanie się przy stole.
Kulturalne spożywanie posiłku.

14.15- 16.30   Zabawy i gry stolikowe. Zabawy swobodne w kącikach tematycznych. Zabawy w grupach organizowane przez nauczyciela lub podejmowane z inicjatywy dzieci. Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających  rozwijaniu twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej. Praca indywidualna o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym. Rozchodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne nauczyciela z Rodzicami.