Przedszkole naszych marzeń – wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu

Przedszkole Naszych Marzeń – rekrutacja uzupełniająca do projektu

 

„ Przedszkole naszych marzeń- wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu

Z dniem 1 marca 2018 roku Miasto Zabrze  rozpoczęło realizację projektu   pt „ Przedszkole naszych marzeń- wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu

Projekt realizowany  jest  w okresie  od 01.03.2018- 31.08.2019 roku w 3 zabrzańskich przedszkolach:

Przedszkole nr 43, ul. Klonowa 2

Przedszkole Nr 47, ul. Kalinowa 9

Przedszkole Nr 49, ul. Sportowa 42

Projekt koncentruje się  na stworzeniu 92 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3 – 4 letnich.

Przedszkole Nr 43 – 50  miejsc

Przedszkole nr 47  – 22  miejsc

Przedszkole nr 49  – 20  miejsc

Zwiększenie ilości ogólnodostępnych miejsc przedszkolnych oraz realizacja dodatkowych zajęć
w zakresie wyrównywania deficytów dla przedszkolaków przyczyni się do wzrostu jakości edukacji
w naszym województwie.

Poprzez utworzenie dodatkowych 4 oddziałów przedszkolnych zostanie wzbogacona oferta edukacyjna dla najmłodszych w regionie i będzie ona w pełni zgodna z obowiązującą w przedszkolach podstawą programową.

Dodatkowe zajęcia będą dotyczyć  zajęć: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych.

Projektem zostanie objętych  ogółem  411 dzieci w tym  92 dzieci w wieku 3-4 lata  oraz 10 nauczycieli, którzy w ramach doskonalenia zawodowego podniosą kwalifikacje i zdobędą odpowiednie uprawnienia do realizacji zajęć dodatkowych.

Przedszkola zostaną odpowiednio wyposażone w sprzęt dydaktyczny i pomoce niezbędne
do wspierania prawidłowego rozwoju dzieci w trakcie realizacji zajęć zaplanowanych w ramach projektu.

Budżet projektu  wynosi  1 511 941,68 zł,  w tym  dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego  1 285 150,43 zł.